Contact Us

Osho Hotel / Yashwant guest House

355, B Mangalwar Peth,
Gurumaharaj wada,
Near Binkhambi Ganesh Mandir,
Veer Savarkar Marg,
kolhapur-416012,
Maharashtra,
India.

Phone : +91 9922996072

Email : dymaharaj@ymail.com


View Larger Map